Ženská sexualita

Energia ženy, rýdza prirodzenosť, neovládateľná, neobmedzená, intenzívna, silná a vznešená. Sila ženstva však presahuje iba príslušnosť k ženskému pohlaviu. Vnímam ju ako životnú silu, ktorú môžeme používať všetci a to mnohými spôsobmi, uvádza do pohybu samotný život. Ženská sila v ľuďoch je príťažlivá, milujúca a žiarivá a vidíš ju hneď.

Čítať viac...

Pravdivosť srdca

Na to aby sme takúto pravdu v srdci dokázali vidieť je potrebné mať odvahu.Odvahu počuť a aj urobiť to, čo nám to srdce chce povedať. Niektorí vkladáme energiu pravdy svojho srdca do vzťahov, kde nevieme aké to bude, pretože nejdeme s jasným zámerom a  ani s vypočítavosťou.Z mojich skúseností mám,

Čítať viac...

Prebudenie vnútornej ženy

Toto je momentálne veľmi kľúčová a dôležitá téma a to nie len pre ženy! Strata spojenia s hlasom intuície, odpojenie, únik a strach sú hlavné dôvody, prečo ostávame zaseknuté v strachu a odpojené od svojej ženskosti. Strach vychádza z vibrácie nadmerne ochraňujúceho a blokovaného srdca. Ženy , ktoré vnímajú túto

Čítať viac...

Partnerské vzťahy novej doby

Možno ste si už niekedy všimli, že to , čo prežívate nie je to, čo skutočne z hĺbky duše chcete žiť. Verím že nikto z nás nechce žiť vo vzťahu založenom na podmienkach, pripútanosti, či závislosti. Z toho vznikajú medzi partnermi len konflikty a v konečnom dôsledku sklamania a rozchody.

Čítať viac...

Venované MUŽOM

Drahí MUŽI, Tento obraz som namaľovala pre vás všetkých, ktorých to osloví. Chcela som vyjadriť ženskú energiu , ktorá vám ide v ústrety z každej skutočnej ženy, ktorá pochopila svoju hĺbku,prijala sa taká aká skutočne je,vníma samú seba, ktorá vás chce milovať, alebo ak ju máte doma tak vás už

Čítať viac...

Naučiť sa dôverovať

Naučiť sa dôverovať a vpustiť lásku,to chce odvahu. Keď sme vyrastali s pocitom, že nie sme chránení je to ťažká práca. Je úplne normálne byť sebaochraňujúci, strážiť sa a starať sa o seba, keď sme sa v minulosti zranili, alebo zradili sami seba, bez tejto sebaochrany by sme sa nedostali

Čítať viac...