Ženská sexualita


Energia ženy, rýdza prirodzenosť, neovládateľná, neobmedzená, intenzívna, silná a vznešená.

Sila ženstva však presahuje iba príslušnosť k ženskému pohlaviu.

Vnímam ju ako životnú silu, ktorú môžeme používať všetci a to mnohými spôsobmi, uvádza do pohybu samotný život.

Ženská sila v ľuďoch je príťažlivá, milujúca a žiarivá a vidíš ju hneď.

 

Sexualita je vyjadrením ženskej sily v láske.

Dlhé stáročia bola ženská sexualita považovaná za nevhodnú, v ženách bola potláčaná, Ženy upaľované, súdené, ovládané… napriek tomu verím, že v srdciach žien ostala táto sila uzamknutá a chránená…

No teraz je čas…čas, kedy sú ženy viac ako kedykoľvek predtým vedené k sebavyjadreniu a pochopeniu hĺbky svojej sexuálnej múdrosti.

Ak si sa v tom našla a vnímaš, že toto je možno tvoja cesta tak jedinou možnosťou je aktivovať v sebe vyššiu úroveň v oblasti intimity.

A čo to znamená?

Ženy, ktoré vedia byť samé so sebou sú bezpečným prístavom pre svoje srdce a pre svojho muža.

Naučili si vážiť si svoju energiu, pochopili svoju výnimočnosť, poznajú svoju hodnotu a v tejto oblasti je nevyčísliteľná, nekonečná, liečivá, tvorivá a žiarivá.

Dobre si premyslia kam tieto dary nasmerujú.Uvedomili si ich a vedia, že v tejto dobe, teraz je čas ich použiť.

Poznali vzťahy založené na akejkoľvek závislosti, kde mysleli viac na toho druhého ako na seba, pochopili a vystúpili… ani vo vzťahu vyváženom, kde všetko funguje, kde je zodpovednosť a aj úcta aj priateľstvo nenašli naplnenie… stále niekde v hĺbke cítia, že toto nie je ono, čo chcú žiť a cítiť.

Tieto ženy sa neuspokoja s málom… chcú žiť plnosťou svojich citov,pravdivo v skutočnej prirodzenosti a odovzdaní,v láske, sú ochotné spoznávať seba aj muža do najväčších hĺbok, vnímať zmysel života, žiariť, byť tu pre inšpiráciu ostatným, aby sa všetci otvorili dôvere lásky. Ženská sexualita má v nás dýchať, žiť a inšpirovať.

  • Chcela by si radšej žiť a milovať menej, ako skutočne z hĺbky tvojho srdca?
  • Ako hlboko si ochotná milovať seba, svojho muža a svet?
  • Ako si verná myšlienke odovzdania sa, otvorenia sa, preciťovania najvyššej formy lásky a intimity ?
  • Čo urobíš pre to aby si odovzdávala svoje dary čo najlepšie? 

Ak si v sebe túto energiu našla a chce vystúpiť…nikdy ju nepotlačuj, len s tým pracuj a aktivuj v sebe vyššiu úroveň sexuality, je to životodárna sila, tvoja múdrosť a vnútorné bohatstvo.

Hviezda nemusí skrývať svoju žiaru a to bez ohľadu na to, či si ju niekto všíma alebo nie.

Adriana.

 

Olejomaľba na plátne,rozmer 80x60cm

Obraz som maľovala k tomuto článku a ako ukážku, ako môže vyzerať obraz k tejto téme.

Viac info v ponuke služby

Mohlo by sa vám tiež páčiť...