Pravdivosť srdca

Na to aby sme takúto pravdu v srdci dokázali vidieť je potrebné mať odvahu.Odvahu počuť a aj urobiť to, čo nám to srdce chce povedať.

Niektorí vkladáme energiu pravdy svojho srdca do vzťahov, kde nevieme aké to bude, pretože nejdeme s jasným zámerom a  ani s vypočítavosťou.Z mojich skúseností mám, že získam priateľa, kde vzťah bude založený na úprimnosti a dôvere, alebo aj nie…

A to prinesie posun mojej duši.

Čo myslíte, koľko priateľov za život získame? Veľmi málo, preto sa nám dejú tieto skúsenosti, ktoré vedú k jasnosti a posunu k sebe.

Ak je pre ľudí, ktorí vystúpili z nášho života ľahké odísť , zahodiť priateľstvo a odstrčiť nás, tak tam nebol dobrý základ a ten človek pri nás nebol.Je to často bolestivé pre srdce, no realita je často taká.Nie každý má pevnosť a pravdu v srdci uchopenú, nie každý dokáže vidieť svoje úsudky, projekcie a nie každý má odvahu skutočne vidieť tú svoju pravdu v srdci.

Vtedy to treba nechať odísť, nebojovať, nepresviedčať… ten kto nás spoznal skutočne, je tam aby podržal vtedy, keď to najviac potrebujeme.

Keď sme v období posunu a prechodu do nového poznania, často sa stáva, že sa odpoja nezdravé vzťahy.

Poznajme svoju pravdivosť srdca , svoju skutočnú hodnotu a vystúpme z toho. Nová energia prichádza od ľudí, ktorí sa vymania z toho, čo ich obmedzuje, drží zviazaných a  závislých.Keď sa držíme vzťahov, ktoré neodrážajú našu podstatu, kde nemôžeme rásť tak je potrebné prehodnotiť, byť ohľaduplní k sebe a ochotní napredovať aj keď to sprevádza neistota.

Pokiaľ sme opakovane vedení k tomu, aby sme riskovali a robili zmeny vo svojich životoch , aby sme opakovane zachraňovali svoje srdcia, tak ja verím, že odmena predčí všetky naše sny.

 Zostávajme sami sebe verní. Majme dôveru, že môžeme zmeniť svet dostatočnou odvahou byť tým, kým naozaj sme.

Na svojej ceste riskujem veľa a často, som pravdivá k svojmu srdcu, ako ste na tom vy? 

Adriana.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...