Ženská sexualita

Energia ženy, rýdza prirodzenosť, neovládateľná, neobmedzená, intenzívna, silná a vznešená. Sila ženstva však presahuje iba príslušnosť k ženskému pohlaviu. Vnímam ju ako životnú silu, ktorú môžeme používať všetci a to mnohými spôsobmi, uvádza do pohybu samotný život. Ženská sila v ľuďoch je príťažlivá, milujúca a žiarivá a vidíš ju hneď. …

Pravdivosť srdca

Na to aby sme takúto pravdu v srdci dokázali vidieť je potrebné mať odvahu.Odvahu počuť a aj urobiť to, čo nám to srdce chce povedať. Niektorí vkladáme energiu pravdy svojho srdca do vzťahov, kde nevieme aké to bude, pretože nejdeme s jasným zámerom a  ani s vypočítavosťou.Z mojich skúseností mám, …

Prebudenie vnútornej ženy

Toto je momentálne veľmi kľúčová a dôležitá téma a to nie len pre ženy! Strata spojenia s hlasom intuície, odpojenie, únik a strach sú hlavné dôvody, prečo ostávame zaseknuté v strachu a odpojené od svojej ženskosti. Strach vychádza z vibrácie nadmerne ochraňujúceho a blokovaného srdca. Ženy , ktoré vnímajú túto …

Partnerské vzťahy novej doby

Možno ste si už niekedy všimli, že to , čo prežívate nie je to, čo skutočne z hĺbky duše chcete žiť. Verím že nikto z nás nechce žiť vo vzťahu založenom na podmienkach, pripútanosti, či závislosti. Z toho vznikajú medzi partnermi len konflikty a v konečnom dôsledku sklamania a rozchody. …

Venované MUŽOM

Drahí MUŽI, Tento obraz som namaľovala pre vás všetkých, ktorých to osloví. Chcela som vyjadriť ženskú energiu , ktorá vám ide v ústrety z každej skutočnej ženy, ktorá pochopila svoju hĺbku,prijala sa taká aká skutočne je,vníma samú seba, ktorá vás chce milovať, alebo ak ju máte doma tak vás už …

Naučiť sa dôverovať

Naučiť sa dôverovať a vpustiť lásku,to chce odvahu. Keď sme vyrastali s pocitom, že nie sme chránení je to ťažká práca. Je úplne normálne byť sebaochraňujúci, strážiť sa a starať sa o seba, keď sme sa v minulosti zranili, alebo zradili sami seba, bez tejto sebaochrany by sme sa nedostali …

Tri úrovne vývoja duše

Prvá úroveňV prvej úrovni sú predstavy a človek chce aby sa napĺňali, keď to nejde tak sa hnevá, nemá sa rada a hľadá niečo , či niekoho zvonku, aby sa to naplnilo cez niečo iné, cez iných ľudí, žije v ilúziách, nevie sa presadzovať,lipne na druhých ,nechce a ani sa …